Geodeta Koszalin| Usługi Geodezyjne Grzegorz Sikorski| Nr tel: 601 294 548 | email: geodeta.sikorski@gmail.com

slider1 slide2

Oferta

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe:

- Mapy do celów projektowych zarówno w formie analogowej (kalka, folia, papier) jak i numerycznej (pliki .dxf, .dwg).

- Mapy z inwentaryzacji budynków bądź budynków wraz z przyłączami i sieciami uzbrojenia terenu.

- Tyczenie budynków i przyłączy oraz punktów wskazanych przez inwestora.

- Geodezyjna obsługa inwestycji.

Geodezja prawna:

- Podziały nieruchomości gruntowych jak i budynkowych.

- Połączenia działek ewidencyjnych.

-Wskazania granic nieruchomości.

- Rozgraniczenia nieruchomości

- Wyłączenia gruntów z produkcji rolnej lub leśnej

Pomiary Specjalne:

- Pomiar osiadanie budowli

- Badanie pionowości,

- Badanie prostoliniowości

Dodatkowe usługi w zakresie budownictwa:

- Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej

- Sporządzanie projektowych charakterystyk energetycznych

- Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych  systemów  alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło (analiza OZE)

- Sporządzanie audytów energetycznych

- Projektowanie sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych.

Adres

Geodeta Sikorski - Usługi Geodezyjno-Kartograficzne

ul. Dzieci Wrzesińskich 25/8,

75-034 Koszalin

Kontakt

Grzegorz Sikorski

tel. 601-294-548

e-mail: geodeta.sikorski@gmail.com

www.geodetakoszalin.com

JoomShaper